การนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและงานอุตสาหกรรมมาป็นวัสดุเสริมกำลัง เพื่อความแข็งแรงให้มากขึ้น ทำให้ไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมของเครื่องจักร ที่ทันสมัยรวมไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม้สังเคราะห์ของเราช่วย ต่อยอดความคิดในการออกแบบกับกลุ่ม DESIGNER เน้นลักษณะการใช้งานจริงตามสภาพแวดล้อม ไม้สังเคราะห์ใช้งาน เกี่ยวกับการตกแต่งตัวอาคาร ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เกิดความสวยงาม นอกจากนั้นยังมีความจำเป็นกับงาน ประเภทโครงสร้างและงานก่อสร้างต่าง ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เรียกวัสดุประเภทนี้ว่า WPC (Wood Plastic Composite)

Pro Plus Wood จึงเป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าเป็นงานก่อสร้างในลักษณะใดก็ตามล้วนมี ความจำเป็นต้องใช้ไม้ทั้งสิ้น เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความสอดคล้องกับการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามีความใส่ใจ กับทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัสดุที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการผลิตและนวัตกรรมของเครื่องจักรที่ทันสมัยตลอกจนการจัดส่ง สินค้าด้วยความรวดเร็วถึงมือลูกค้าด้วยความพึ่งพอใจ

Certificate